Trenger flere folk til å stelle kirkegårder og gravplasser:

24 grøntanlegg skal slås 20 ganger per sesong

Det tar tid og krever mannskap å slå 5,5 millioner kvadratmeter grøntanlegg ved kirkens eiendommer i nye Ålesund.

Tar tid: Det tar tid å slå på gravplassene. Kirkegårdsarbeiderne oppfordrer folk til holde det rydding rundt gravene, slik at de slipper til med hageredskaper som for eksempel kantklippere.  Foto: Lars Inge Skrede

– Det er ikke mulig å ta vare på gravplasser og grøntanlegg på en god måte, uten at driftstilskuddet økes

Ålesund kirkelige fellesnemnd
Nyheter

– Det er ikke mulig å ta vare på gravplasser og grøntanlegg på en god måte, uten at driftstilskuddet økes, mener Ålesund kirkelige fellesnemnd.