Gode tider for Judicia i Ålesund

Advokatfirmaet vokser videre

2018 ble et godt år for Judicia i Ålesund, som nå utvider staben med flere advokater på Grimmerhaugen.

I vekst: I august blir de flere i Judicia.  Foto: Tony Hall

Nyheter

Judicia har vært i drift siden 2015. Fra august i år øker staben fra ni til 11 advokater. Dagens fire partnere Anders Svinø, Håkon Rasmussen, Reidar Andresen og Trond Svinø får da følge av to til.

Inntektene er stabile for selskapet, med et årsresultat for 2018 på 11,8 millioner kroner. Det er nesten identisk med resultatet fra året før som var på 11,6 millioner kroner. Driftsinntektene var i fjor på litt over 20 millioner, en liten økning fra året før.

Flere kunder og flere saker

– Betyr stabile tall som dette at markedet for advokattjenester i Ålesund nå er mettet?

– Judicia har på tre år blitt det nest største advokatkontoret i byen, og har hatt bra vekst i alle våre klientgrupper, innen næringsliv og privatkunder, samt oppdrag for kommunene. Vi er godt fornøyd med resultatet, og tenker på vekst som noe organisk. Vi vil vokse etter behov, sier daglig leder Anders Svinø.

– At resultatet for 2018 ble som det ble, har noen naturlige årsaker. Blant annet har en partner gått ut av selskapet, og ansatte har vært i fødselspermisjon. Nye ansettelser viser at vi har nok å gjøre. Fysisk er vi i hvert fall i ferd med å vokse ut av kontorlokalene våre på Grimmerhaugen, sier han.

Det er Cecilie Langva som var med å starte Judicia, som nå har gått ut av selskapet for å drive ny praksis i Ørsta.