Sunnmøring hadde ikke nok penger på konto:

Klippet av ledning til betalingsterminal - fikk varer for over 22.000 kroner

En mann i 20-årene fra Sunnmøre er dømt til 75 dager i fengsel for bedrageri, tjuveri, narkotikabruk og kjøring uten førerkort.

Sunnmøre tingrett. Rettssal. ILLUSTRASJON.  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Ifølge en dom fra Sunnmøre tingrett var mannen tiltalt for en rekke straffbare forhold. Men han ble frifunnet for skadeverk på en annen manns bil, samt ett forsøk på bedrageri fra en butikk.

Sunnmøringen forklarte nemlig at han klippet av ledningene til betalingsautomatene med hensikt om å få en slags «kreditt» ved å unngå umiddelbart trekk på sin konto. Han visste at han på tidspunktet ikke hadde nok penger på konto og at betalingen derfor ville bli avvist ved en ordinær transaksjon. Ved å klippe ledningen visste han at bankterminalens reserveløsning ville bli aktivert, og at det ved reserveløsning er mulig å få betalt for varer med signatur, selv om man på tidspunktet ikke har nok penger på debetkonto.

Da butikkpersonalet oppdaget at ledningene på betalingsautomaten var klippet, ringte de politiet og varene ble levert tilbake.

Siden butikken ikke led noe økonomisk tap og retten konkluderte med at mannen hadde til hensikt å gjøre opp for seg på sikt, så ble han frikjent for dette tiltalepunktet.

Men noe seinere ble det avslørt at han hadde hentet ut varer for over 20.000 kroner hos en annen butikk - denne gang på Moa.

Også her var ledningen til betalingsterminalen klippet over. Kasseapparatet ga en feilmelding, men skrev ikke ut reserveløsning. Mannen tilbød å legge igjen bankkortet og lot seg avbilde til butikkens Instagram-konto. Men han dukket aldri opp dagen etter for å betale, slik han hadde lovet.

Varene "forsvant" under en tur på byen, forklarte han selv i retten. Selv om han selv husket lite fra handleturen, trodde retten de andre vitnene og bevisførselen som ble lagt fram. Han ble også dømt for lignende bedrageri i fjor.

I tillegg til bedrageri, ble han denne gangen dømt for narkotikabruk, tjuveri og kjøring uten gyldig førerkort. Dette var 16. gang han ble stoppet av politiet for kjøring uten gyldig førerkort. I retten forklarte han at han nå har tatt tak i livet sitt og får for tiden behandling for sitt rusproblem.

Han ble derfor dømt til 75 dager i fengsel og må betale 5.000 kroner i saksomkostninger.