Slektning vann fram i retten:

Spjelkavik sokn tapte arvesak

Spjelkavik sokn har tapt rettsaka om ei testamentarisk gåve til byggig av ny kyrkje i Hatlehol. Soknet arvar store verdiar, men må dele med ein slektning.

Rettssak: Spjelkavik sokn tapte i Sunnmøre tingrett og må betale eigne og motparten sine kostnader med rettssaka. Arkiv  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

Oluf Henry Rabbevåg døydde i 2017. Han hadde ikkje eigne barn, men skreiv testament med sin siste vilje. Han ønskte at verdiar han etterlet seg skal gå til bygging av ny kyrkje i Hatlehol.