«En klimapolitikk for framtida»

Skolestreik: Greta Thunberg har stått i spissen for skolestreikene. Klimaeksperter mener elevenes demonstrasjoner har en viktig effekt. 

Nyheter

Den 20. august 2018 stilte svenske Greta Thunberg seg opp på mynttorget ved den svenske riksdagen. Med seg hadde hun et hjemmelaget skilt med teksten «skolestreik for klimaet». Et halvt år etterpå demonstrerer millioner av skoleelever sammen med Greta mot politikernes sviktende vilje i møte med vår tids største utfordring.

Forskere har lenge prøvd å fortelle oss om de alvorlige virkningene av økte klimagassutslipp. Selv de mer moderate scenarioene skisserer store konsekvenser av klimaendringene på samfunnet vårt. Allerede har vi sett konsekvensene her i Norge. Fjorårets tørkesommer ødela avlingene til mange bønder. Bjørkeskogen helt nordøst i landet vårt er døende som følge av økende gjennomsnittstemperatur. Det er hyppigere ekstremvær og flom. Breene våre smelter fortere.

Ute i verden er konsekvensene mer dramatiske. De siste 120 åra har havnivået steget 20 centimeter. Sjøisen i Arktis smelter raskere enn noen gang tidligere. Og konsekvensene av ekstremvær blir forsterket når temperaturen øker, havet stiger og det regner mer. Stater står i fare for å forsvinne eller bli ubeboelige hvis vi ikke stopper de økende utslippene av klimagassutslipp.

I Norge er sannheten at utslipp har økt i år. Lite og ingenting har skjedd med Norges utslipp i perioden høyreregjeringen har styrt landet. Høyre, FrP, KrF og Venstre virker handlingslammede i møte med vår tids største utfordring.

For Arbeiderpartiet er det avgjørende at vi klarer overgangen til et fornybart samfunn sammen. Samtidig som vi skal omstille Norge til en grønnere retning er det avgjørende at vi klarer å holde folk i arbeid.

Samtidig som de alternative statsbudsjettene kom i år, lanserte også Arbeiderpartiet sitt klimabudsjett. Der kutter Arbeiderpartiet 19 millioner tonn co₂ i Norge, mer enn målene fastslått i Parisavtalen. Og alle disse kuttene kommer uten avlatshandel gjennom kvotekjøp.

Møre og Romsdal kommer til å være et av fylkene Norge vil være avhengig av. På Sunndalsøra produseres verdens reneste aluminium. I Ulstein står flere av verftene som skal bygge morgendagens skip. På Smøla går vindmøllene døgnet rundt og forsyner Norge med ren, bærekraftig energi. Alle disse og andre bærekraftige næringer vil være avgjørende skal vi klare det grønne skiftet. Da trenger vi en politikk som tør å satse på fremtidens næringer.

Klimakrisen kan virke umulig å løse. Men vi bærer alle et ansvar i fellesskap for å overlevere kloden vår i bedre stand til våre barn enn hva vi arvet av våre foreldre. Dette vil det være denne generasjonens største oppgave å løse. Da er det trøst å finne i at Greta Thunberg sammen med millioner av ungdommer ønsker et grønt skifte.