«Nasjonal sikkerhet vs sikkerhet og miljø»

Kjære politikere, nå er det på tide å se realitetene i det som Norge sliter med.

Vogntog: Utenlandske vogntog på norske veger er et stort problem, skriver Oskar Hjelle. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix 

Nyheter

Det er tre hovedfaktorer: logistikktjenesten, miljø, og sikkerhet. Alle disse faktorene henger sammen med det som vi har opplevd nå i vinter her i Norge og det er de utenlandske vogntogene som forårsaker ulykker/uhell som tar liv. Dette er noe som vi ikke kan akseptere lenger. Det blir bare snakk og lite eller ingenting gjort.

Det å kontrollere vogntogene ved grensene er en liten del som ikke hjelper på det som skjer når de har forlatt denne kontrollen. Det som bør gjøres for å bli kvitt dette problemet er å bygge store terminaler ved de store grensestasjonene som, Svinesund, Ørje, Storlien etc. der de utenlandske vogntogene leverer sitt gods som skal inn i Norge og returnerer så derfra. Da slipper vi også problemene med at utenlandske vogntog kommer inn i landet på natten og stjeler anleggsmaskiner for millioner og så kjører ut igjen.

Hvis de kun har tilgang til terminal på grensene så slipper vi at disse kjører fritt rundt i landet. Her må EØS reglene gjøres om både pga. av sikkerhet og miljø. Det er veldig mye å kutte i utslipp fra alle de vogntogene som ruller på norske veier daglig. Her er det viktig å tenke på å få ned forurensingen og det vil si mindre tungtrafikk på veiene.

Flere hubber

De mindre grenseovergangene må skiltes med maks 7,5 t akseltrykk, og så får de vogntogene som tar seg ulovlig over stoppes og sendes ut av landet. Med en slik løsning så kan vi sysselsette mange personer i jobb på disse terminalene og vi får benyttet norske vognførere til å distribuere godset videre.

Det vil være «musikk» i ørene på transportorganisasjonene. Det godset som skal distribueres derfra kan utføres på to måter. Der det er eller det kan knyttes til Bane NOR sine skinner blir fraktet med tog til «hubber» forskjellige plasser i landet eller med norske vogntog med norske rutinerte sjåfører som kan håndtere norske vinterforhold. Disse «hubbene» kan for eksempel være Oslo, Hamar, Trondheim, Åndalsnes, Fauske, Drammen, Kristiansand, Stavanger etc. der gods til den regionen blir levert, og så kjører lokale distributører ut godset til de ulike kundene. Det som blir levert Hamar er til kunder i omlandet som Gjøvik og Lillehammer. Åndalsnes blir distribuert til kunder fra søre Sunnmøre og til Nordmøre. Det samme gjøres med gods som skal ut av regionen/landet. Da kan vi frakte dette på jernbane eller på kjøl. Dette vil spare miljøet og vi kan få ned de tunge utslippene betraktelig.

Ved å benytte en delt løsning mellom jernbane og bil vil vi få ned forurensingen som disse vogntogene påfører miljøet. Som et eksempel så kjører det flere hundre vogntog opp Romsdalen nesten hver dag og det forurenser mye, så derfor bør dette gå på jernbanen som allerede ligger der og kan disponeres. Her er det snakk om vilje og en enkel og god logistikkplan, så kan dette gjennomføres. Det er da også viktig at det er vilje hos Bane NOR og Cargo nett slik at de kan nytte den ledige kapasiteten på banenettet.

Glem aksene

Hvis det nå blir snakk om penger så for all del glem Romsdalsaken og Møreaksen. Det milliardsluket kan benyttes i denne sammenhengen for å få en bedre/renere/tryggere logistikkløsning her i landet. Det er ikke på denne strekningen vi har behov for bedre kapasitet, det er opp Romsdalen all godstrafikken går. Møreaksen er noe som er kjekt å ha som koster for mye i forhold til den løsningen vi har i dag som vi trafikanter kan leve med. Den undersjøiske tunnelen vil med den dybden bli en miljøbombe og det er stor fare for tunnelbranner grunnet bremsebrann på vogntog. Sett inn tre gass- eller elektriske ferjer mellom Furneset og Molde som kan gjennomføre reisetiden hurtigere. I dag går ferjene på sparebluss så de bruker altfor lang tid på denne overfarten. Hvis regjeringen kan bevilge noen milliarder til oppgradering av banenettet inkl. signalanleggene vil vi få dette til å fungere.

I dag bevilger de litt penger som holder til litt brannslukking av utstyret som ikke er godt nok. Det blir som å fylle sand i alle hullene på veiene. Det fungerer en stund og så er det like ille igjen. Det må gjøres en total oppgradering av dette nettet. Da vil også togene kunne gå og være presis og slippe å benytte buss for tog som er en dyr løsning som de har nå gått inn for. En god logistikkplan, et godt samarbeide med Cargo nett og lokale distributører med norske sjåfører så vil dette kunne fungere og bli et billigere og renere transporttilbud og for ikke snakke om tryggere på norske veier for oss vanlige trafikanter på vinteren. Da vil vi kunne slippe å lese om flere dødsulykker med utenlandske vogntog som er synderne.

Det må på et tidspunkt være vilje i regjeringen til å sette miljø, sikkerhet på veiene og en god logistikk plan på dagsordenen, det er vi alle godt tjent med. Hvis regjeringen skal kunne følge opp miljøvernministerens pålegg med store utslippskutt på transportsiden fram mot 2030 må dere nå iverksette tiltak. Iverksett dette før det går flere menneskeliv fordi utenlandske vogntog med urutinerte sjåfører ferdes fritt her i landet. Det er nå regjeringen bør overbevise om at de setter miljøet i høysetet.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nyheter