Plastinnsamling:

Vil at ungdom skal bli miljøbevisste

Tar initiativ til at søppel og plast skal bli ryddet opp i strandsona.

Plastfritt hav: Plukker søppel i fjera for et plastfritt hav  Foto: Plastfritt hav

Nyheter

Den frivillige miljøorganisasjonen Plastfritt Hav lanserte onsdag at de nå tilbyr sommerjobb til ungdom mellom 15-19 år på sin facebookside. Jobben er retta mot ungdom som har lyst til å gjøre en innsats for havet, og går ut på å samle inn søppel i fjæra og havet. I tillegg lover de at det kommer til å bli sosialt.

Plastfritt hav: Samler inn søppel for et plastfritt hav  Foto: Plastfritt Hav

Slår to fluer i en smekk

– Vi har satt i gang dette prosjektet fordi vi ser det at ungdom brenner for miljøet og har lyst til å gjøre en innsats for havet, forteller Ina Giske som er en av initiativtakerne til organisasjonen.

Hun forteller at selv om det har gått kort tid siden de annonserte dette har de allerede fått inn mange søknader. Det er et pilotprosjekt i organisasjonen, og de håper at dette kan bli fast hvert år.

– I tillegg ser vi at det er vanskelig for ungdom å skaffe seg sommerjobb, spesielt for de under 18 år. Så på den måten slår vi to fluer i en smekk.

Miljøorganisasjonen har organisert flere ryddeprosjekter langs fjera siden den ble stifta i 2017 og har tidligere vunnet fylkestingets miljøpris for sin innsats.

Miljøpris: Ina Giske tar i mot fylketingets miljøpris.  Foto: Geir Strand

Deler ut millionar til opprydding av marin forsøpling

3,1 millionar kroner går til opprydding i fjøra på Sunnmøre.Fylkestinget

Miljøpris til Plastfritt Giske

Siden september har de samlet inn 22 tonn med plassavfall. For det fikk de Fylkestingets miljøpris for 2017.Festivalbillett for en pose søppel

Istedet for penger kan du nå betale med plastsøppel du har plukket i naturen for å slippe inn på Sommerfesten på Giske.