Storsjau i Aspevågen

Kystverket skal blant annet fjerne flere grunner utenfor Aspevågen. Arbeidet starter 1. juli

Aspevågen 62.600 m³ fjell og ca 1.900 m³ forurensede løsmasser skal vekk.  Foto: Jørn Helge Egset, arkivbilde

Nyheter

I tillegg til å fjerne masser fra sjøbunnen, skal Kystverket oppdatere sjømerker i farleden og i havna.


Flere grunner skal sprenges vekk for bedre farled for skipstrafikken i Ålesund

Nå skal det sprenges i Aspevågen

I høst kan Kystverket være i gang med å sprenge vekk grunner i Aspevågen og Steinvågsundet. Får Kystverket rett, kan ordføreren sitte uberørt i toppen av rådhuset når sprengningene skjer.


De forventer følgende effekter med tiltakene som skal gjennomføres i Ålesund:

  • Redusert ventetid for fartøy i Steinvågsundet og økt produktivitet for enkeltbedrifter.
  • Redusert ulykkesrisiko ved å øke manøvreringsarealet for større fartøy i havneområdet.
  • Positiv virkning for fiskebedrifter som vil oppleve redusert leveringstid av fisk til mottak i indre havn.
  • Sikrere og lettere manøvrering i havnebassenget for større fartøy. Større dybde medfører at større fartøy kan anløpe havna.

Forurensede løsmasser skal deponeres på land ved godkjent deponi. Sprengsteinsmasser fra utdypingen skal deponeres ved Flatholmen. Kystverket har inngått avtale med Ålesund havn om mottak av disse massene.Sjømerker i havna og farleden skal også oppdateres. Totalt skal 12 eldre navigasjonsinstallasjoner fjernes og fem nye skal settes opp. Merkearbeidet utføres i egenregi av Kystverket, og gjøres i etterkant av utdypningsarbeidene.

Skal samle opp plast

Kystverket oppgir eksempler på avbøtende tiltak i forbindelse med arbeidet.

Det ene er krav om oppsamling av plast etter hver avfyrte salve. Det innebærer at det kan bli samlet inn mer plast enn det som blir brukt.

Det settes grenseverdier for vibrasjoner og stilles krav om turbiditetsovervåking (klarheten i vann, lysets gjennomtrenging som et mål på hvor mye partikler det er i vannet.)

Start 1. juli

Et annet avbøtende tiltak, er at anleggsperioden skal begrenses:

Utdyping av Aspevågen øst skal utføres mellom 1. juli til 21. desember.

For Aspevågen vest sin del, er datoene 1. juli til 31. januar.

«Kystverket avventer nå endelig tillatelse av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Største utfordringen er tidspunkt for sprenging, fordi området er gyteområde for torsk, som er svært lettskremt for lydtrykk», skreiv Sunnmørsposten 21. januar i år:


Flere grunner skal sprenges vekk for bedre farled for skipstrafikken i Ålesund

Nå skal det sprenges i Aspevågen

I høst kan Kystverket være i gang med å sprenge vekk grunner i Aspevågen og Steinvågsundet. Får Kystverket rett, kan ordføreren sitte uberørt i toppen av rådhuset når sprengningene skjer.


– Borgundfjordtorsken er en utfordring når det gjelder til sprenging, sa Tone Sivertsen i Kystverket til Sunnmørsposten da.