Evaluering av Slinningsbålet:

– Forventer at sikkerheten blir ivaretatt

Mandag ble det holdt evalueringsmøte vedrørende Slinningsbålet, og de involverte kan melde om mye positivt.

Sikkerhet: Under evalueringsmøte mandag påpekte politiet at de forventer at bålbyggerne tar sikkerheten på alvor under byggingen av bålet.   Foto: Marius Simensen

Tilstede: (foran f.v) Karl Jonas Volen, Renate Grande Skodje, Sindre Egeness, Olav Ramnefjell, (foran f.h) Steve Hansen, Mathias Haga, Yngve Osvold, Oskar Hessen , Simon Eiken, Lars Haga.   Foto: Marius Simensen

Fakta
  • Det er bålbyggerne, sammen med bålsjefene som står for selve byggingen av Slinningsbålet.
  • Stiftelsen Slinningsbålet Vel består av fire personer.
  • Stiftelsen Slinningsbålet Vel ordner alt av logistikk og planlegger selve arrangementet. Stiftelsen skriver søknader som sikrer alle formaliteter og er de som jobber aktivt med å få inn midler.
  • Stiftelsen Slinningsbålet Vel står også for leie av busser, toaletter, strøm og lignende.
Nyheter

Til stede var både personer fra "Bålgjengen", fra Stiftelsen Slinningsbålet, politiet, Ålesund havnevesen og brannvesenet.

Konklusjonen fra de involverte partene var at årets avvikling har gått veldig fint for seg. Både Stiftelsen Slinningsbålet, bålsjefene, politiet, brannvesenet og helsevesenet trekker fram ordningen med shuttlebusser som en suksess, og samtlige parter håper konseptet lar seg videreføre til neste år.

– To busser blir litt lite, så neste år skal det være enda flere, forteller avtroppende bålsjef Mathias Haga.

– Ting har fungert mye bedre med en slik ordning. Problemet har vært å få formidlet til folk at de må ta buss, og at det ikke er lov til å kjøre bil ut til Slinningen, men alt i alt har det vært veldig positivt, sier Lars Haga i Stiftelsen Slinningsbålet.

Alkohol blant mindreårige

Karl Jonas Volen, innsatsleder i Møre og Romsdal politidistrikt skryter av planleggingen i forkant av arrangementet og sier at politiet ikke fikk noen alvorlige hendelser under arrangementet. Volen understreker at det gode samarbeidet mellom de mange involverte er en suksessfaktor.

Samtidig hadde han et par punkter hvor politiet ønsker forbedring.

– Dessverre er det mye bruk av alkohol, spesielt blant mindreårige. Her kan foreldre følge litt mer med ungdommene sine. Sånn kan vi minimere de yngste i forhold til dette med ordensforstyrrelser, overstadig beruset og slåssing, sier Volen.

Fokus på sikkerhet

På møtet påpekte Volen at politiet forventer at sikkerheten blir ivaretatt under selve byggingen av bålet.

– De som skal bygge må bruke sikkerhetsutstyr. Vi har ikke råd til at noen skal bli alvorlig skadd under bygginga. Skulle det skje vil det ramme arrangementet og tradisjonen hardt, sier Volen og legger til at politiet ikke har noe konkret å gå etter, men ut ifra det som blir sagt vet de at ikke alle like nøye på dette med sikkerhet.

Bålsjef Mathias Haga forteller at dette med sikkerhet vil bli fulgt opp videre og at påtroppende bålsjefer har fått beskjed om at alle skal bruke hjelm.

– Det blir også brukt fallseler der dette er mulig. Men det er områder der dette er vanskelig, blant annet på toppen. Alle som skal opp i bålet har dessuten flere års erfaring og vet hvordan de skal håndtere høyde og hvordan de skal opptre høyt opp i bålet. Slinningsbålet er bygd på kultur, erfaring og rutine. Ingen som er helt nye får lov til å klatre i høyden. Dette krever noen års erfaring, sier Simon Eiken, tidligere bålsjef som deltok på evalueringsmøtet.

Fornøyd

Mathias Haga er fornøyd med årets arrangement, og sier at tilbakemeldingene for det meste har vært positive og at etatene har meldt om få hendelser under feiringa. Sunnmørsposten får dette bekreftet fra både politi, helsevesen og brannvesen. Han skryter også av publikum som var flinke til å forholde seg til de sperringene som var satt ut, og ordre fra vaktene.

Til neste år spår den avtroppende bålsjefen et mindre arrangement, uten helikopter.

– Men fyrverkeri vil vi ha neste år også, sier han.