Babcock har overtatt luftambulansetjenesten:

Noen av flyene kan ikke lande på små flyplasser i fylket

Flere av ambulanseflyene som driftes av selskapet Babcock, kan ikke lande eller lette fra flyplasser med korte rullebaner, som Hovden og Florø.

Flyene: Jet-flyene til Babcock kan ikke lande på rullebaner som har en lengde på 800 meter.  Foto: BSAA / John Trygve Tollefsen / NTB scanpix

Nyheter

Det var 1. juli at Babcock tok over luftambulansetjenesten etter Luftfart, som driftet tjenesten før dette. På grunn av overføring av 91 piloter har det i den første perioden med drift blitt leid inn flere fly, da noen av flyene skal brukes til opptrening av personell.