Stal utstyr på jobben:

Måtte ha pengar til sjuk mor

Mannen stal dykkarutstyr for 340.000 kroner frå arbeidsgivaren. No må han sone fem månader i fengsel.
Nyheter

Sogn og Fjordane tingrett har dømt ein utanlandsk mann i 40-åra til fengsel i fem månader, etter at han i mai stal dykkarutstyr frå Frøy Vest sitt anlegg i Måløy.