Blokker i Borgundvegen 40-42

Får ikke stikke spaden i jorda ennå

Veidekkes plan om å bygge fem boligblokker med 82 leiligheter i Borgundvegen 40-42 møter motbør hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Byblokker: Veidekke vil bygge 82 leiligheter i Borgundvegen 40/42 hvor Rosehuset ligger og Filadelfia har holdt til.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

I et brev til Ålesund kommune påpeker fylkesmannen at antall omsøkte dispensasjoner viser at gjeldende reguleringsplan fra 1991 ikke gir de rammene som er nødvendig for planlagt ny utbygging. Den planlagte boligutbyggingen er omfattende, og ut fra en samlet vurdering mener fylkesmannen at tiltaka ikke bør godkjennes gjennom dispensasjon, men at kommunen her skulle satt krav om utarbeiding av ny reguleringsplan.