Forurensning etter Ålesund gassverk:

Her ligger uante mengder tjære og miljøgifter – får utvida frist for å foreslå tiltak

Prosessen med å rydde opp tjære og miljøgifter i bakken og på sjøbunnen utenfor Ysteneset er forsinka. 

Gassverk: Ålesund gassverk lå i enden av Sundgata i krysset mot Ystenesgata, som blir omtrent midt på bildet.   Foto: Morten Hjertø

Nyheter

Fylkesmannen har pålagt kommunen å gjøre undersøkelser og foreslå tiltak for de sterkt forurensa massene på land og på sjøbunn ved Ysteneset i Ålesund.