Ikke akkurat grønt og skjønt:

— Når har kommunen tenkt å rydde opp?

Ålesund kommune stiller krav til private aktører, men tar ikke samme ansvar for egne grøntområder, mener Kåre Stokke. Han lurer på hvor lenge ruskhaugen ved Moa blir liggende.

Etterlyser opprydding: Kåre Stokke håper kommunen snart får fjernet haugen med død vegetasjon ved gangvegen i Langelandsvegen på Moa.   Foto: Gry Støre

Nyheter

– Du kan gå hvor som helst, som her rundt på Moa, og se kontrastene mellom uteområdene som private aktører tar hånd om, og de grøntområdene som kommunen har ansvar for, langs veger og gangstier. Hvorfor skal vi bli møtt av rusk og rask som dette, spør Kåre Stokke.