Slik går arbeidet med Nordøyvegen:

Prosjektleiar: – Vi jobbar allereie overalt

Det er mange ting på gong samtidig når byggeprosjektet «Nordøyvegen» skal realiserast. Måndag 8. juli tok anlegget fellesferie, men det er allereie mykje på gong og arbeidet med både bruer, vegar og tunnelar takast opp att i slutten av juli.
Nyheter

Anlegget har teke ferie, og når Sunnmørsposten kontaktar prosjektleiar Marianne Nærø torsdag er ho allereie på ei solseng i Italia. Ho kan likevel fortelje om stor framdrift i det store vegprosjektet.