Hessa og Skarbøvika:

Vannledning skal flyttes - kan bli redusert vannkvalitet

Drikkevann: Dersom det blir brudd på vannledningen kan beboerne oppleve redusert vannkvalitet i form av misfarging. Arkivfoto/Illustrasjonsfoto.  Foto: June R. Johansen

Nyheter

22. juli er det planlagt flytting av en vannledning i forbindelse med Kystverkets utdypingsprosjekt «Innseiling Ålesund». I den forbindelse kan de som får drikkevann fra denne vannledningen, store deler av Hessa og Skarbøvik, oppleve redusert vannkvalitet i form av for eksempel misfarging, eller miste vannet i en periode. Det skriver Ålesund kommune i en pressemelding.

«Sjøledninga forventes å være i normal drift under arbeidet, men flytting kan medføre en risiko for brudd. Brudd kan bety midlertidig redusert vannkvalitet for innbyggerne i bydelen, for eksempel misfarging eller forhøyet partikkelnivå, eller ingen tilgang til vann fra kommunens ledning», heter det i meldingen.

Dersom det oppstår brudd vil de berørte få direkte beskjed gjennom tekstmelding, på hjemmesiden og gjennom Facebook. Det vil også bli satt ut nødvanntanker dersom det blir behov.