Ålesund parkering vil bygge smart p-hus på sørsida

Ålesund parkering har i brev til ordføreren meldt interesse for å bygge et parkeringshus på sørsida, på tomtene øst for Hotel Waterfront.

Sørsida: Ålesund parkering ønsker å bygge parkeringshus på plassen øst for Hotel Waterfront opp mot Nedre Strandgate. Aller helst vil de rive bygningen til høyre på bildet.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

I brevet viser Ålesund parkering til møter med kommunens eiendomsselskap og til bystyrets vedtak om å opprette et eget utviklingsselskap som får ansvaret for utviklingen av sentrums sørside.