Ålesund:

Dobler gebyret på vann og avløp

Husholdningene i Ålesund får over 100 prosent avgiftsøkning det neste tiåret, for å finansiere vann-og avløpstiltak. For en gjennomsnittshusholdning betyr dette drøye 16.000 kroner i årlig gebyr.

GEBYR: Innbyggerne i Ålesund må belage seg på økte gebyr for vann og avløp.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det viser Hovedplan for vannforsyning, avløp og overvannshåndtering 2019-2029 for Ålesund kommune som er ute til høring, med høringsfrist 31. juli 2019.