Samordna opptak:

Karakterkravene ved NTNU øker

Biologiske fag som bioteknologi har bidratt til høyere karakterkrav ved NTNU i Ålesund.

Flere har fått tilbud om plass: Det er i år sendt ut flere tilbud om studieplass ved NTNU i Ålesund, enn det som ble gjort i fjor. Likevel er det fortsatt venteliste på mange studier. Her fra åpninga av studieåret i 2017.   Foto: arkiv

Nyheter

NTNU har totalt sendt ut 16.203 tilbud om skoleplass. Av disse er det 1.244 som har fått tilbud om studie ved NTNU i Ålesund, gjennom Samordna opptak.