Kraftig økning ved Høgskolen i Molde

Denne uken har tilbudene om studieplasser innen høyere utdanning begynt å sendes ut. Høgskolen i Molde forteller at de i år har gitt 1536 personer studieplass ved skolen, i motsetning til 1222 i fjor. Dette utgjør en økning på omlag 25 prosent.

Gode tall: Det er satt ny rekord i antall som blir tilbudt studieplasser ved Høgskolen i Molde, det er rektor Steinar Kristoffersen godt fornøyd med.   Foto: Jan Ragnvald Eide - HiMolde

Nyheter

I ei pressemelding skriver Høgskolen at veksten blant annet skyldes populære nysatsinger, slik som IT og digitalisering. Årsstudium i IT som nettstudie er studiet som flest har fått tilbudt plass på. Her er det 208 som har fått ja på søknaden sin.

I tillegg viser også deltidsutdanning i sykepleie seg som populært, og skolen ser en økende interesse for fagområder som omhandler juss og idrett.


Utdanningsgapet mellom kvinner og menn øker

Forskjellen mellom menns og kvinners utdanningsnivå øker, og i mange kommuner er andelen høyt utdannede kvinner mer enn dobbelt så stor som andelen menn.


Mange på venteliste

- For høgskolen er det naturligvis en stor fordel at det er hard kamp om plassene. Det bidrar til at vi får motiverte søkere med et godt karaktersnitt fra videregående skole. Likevel oppleves nok dette som frustrerende for de som ikke kommer inn på sitt førstevalg Vi har nesten like mange på venteliste som vi gir tilbud til, forteller rektor Steinar Kristoffersen og legger til at det er viktig for dem at de fortsetter å vokse.


Universiteter og høyskoler får 161 millioner til undervisningslokaler.

Flere universiteter og høyskoler får økt bevilgning for å oppgradere undervisningslokalene sine slik at de legger til rette for nye undervisningsformer.


- Med flere studenter betyr vi mer for regional utvikling. Det sørger også for at vi er mindre utsatt for svingninger i befolkningstall og interessefelt. Flere studenter kan gi oss bedre kvalitet i opptaket, men også bedre forutsetninger for faglig utvikling, fordi studiemiljøet blir større, sier Kristoffersen.


Stor økning i Kristiansund

Opptaksavdelingen ved Høgskolen har tall som kan gi et bilde på hvor mange av de som blir tilbud plass, som faktisk møter opp til skolestart. Dette gjør at de har gitt tilbud til flere enn før på enkelte studier, mens færre blir tatt opp til andre studier.

Høgskolen i Molde har gitt nesten dobbelt så mange som i fjor studieplass ved studieretningene de har i Kristiansund. Årsaken til dette er en økende satsing på Nordmøre.


Færre vil bli lærer og sykepleier

Færre søker seg til lærerutdanninger og sykepleien, viser årets søknadstall til høyere utdanning.


- Særlig er det deltidsutdanningen i sykepleie som ble svært godt tatt imot avsøkerne. Kravet om nok praksisplasser til studiene i helsefag betyr dessverre at vi ikke kan ta opp enda flere studenter, selv om vi vet at behovet er veldig stort for denne kompetansen. Vi får mange gode nye studenter, men det er nok dessverre fremdeles mange flinke kandidater som ikke vil få tilbud om plass på førstevalget sitt, sier rektor Kristoffersen.