Vil sikre sjømateksporten til Storbritannia:

– Ny statsminister i Storbritannia endrer ikke vår tilnærming til brexit

Boris Johnson som statsminister i Storbritannia endrer ikke norske myndigheters tilnærming til brexit.

– Alle land har interesse av at det ikke skal oppstå kaos som følge av en hard brexit, sier Nesvik, som på bildet er på besøk hos Jacob Bjørge AS på Ellingsøya i Ålesund ved en tidligere anledning.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Ny statsminister i Storbritannia endrer ikke vår tilnærming til brexit, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i ei pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Britene stemte for å melde seg ut av EU i 2016. Norske myndigheter har siden arbeidet for å ta vare på norske interesser, og for at næringslivet skal få så gode som mulige vilkår i forbindelse med utmeldelsen, heter det videre i pressemeldinga.

– I april i år fikk vi på plass en avtale om handel med varer i tilfelle "hard brexit", det vil si at Storbritannia forlater EU uten en avtale. Avtalen Norge inngikk i vår sikrer at vilkårene for sjømathandelen til Storbritannia fortsetter som i dag, inntil en permanent avtale er på plass. Vi er godt forberedt, uttaler Nesvik.


«Eksportørene»

Handelskrig gir usikkert verdensmarked

Brødrene Sperre eksporterer 98 prosent av produksjonen. Selskapet opplever stor usikkerhet for hvordan verdensmarkedet utvikler seg i tida framover.