Sjukepleiarutdanning:

– Det aller meste vert lokalt i Nordfjord

Eid-ordførar Alfred Bjørlo er fornøgd med at «desentralisert sjukepleiarutdanning» har kome på plass i Nordfjord – sjølv om studentane vert nøydde til å reise på samlingar i Bergen.

Fekk støtte: Eid kommune, med Alfred Bjørlo (V) i spissen, ønska i 2017 å ta initativ overfor Høgskulen på Vestlandet. Dei fekk full støtte frå dei andre kommunane i Nordfjord gjennom Nordfjordrådet  Foto: Arkiv

Nyheter

– Vi har stor mangel på sjukepleiarar i alle kommunar i Nordfjord, og eit aukande behov, seier Alfred Bjørlo (V).