Plasten hopa seg opp – har vært ulovlig lagra utendørs:

– Har funnet løsning på plast-krisa på Bingsa

Siden mai har det hopa seg opp hauger av papir og plast på Bingsa, som følge av problemer med logistikken videre. 

Ulovlig: Her fra 28. mai. Da var over 1000 tonn plast lagra på Bingsa. Å lagre avfall utendørs er i strid med forurensningsloven.   Foto: Marius Simensen

Folk skal fortsette å sortere, så får vi finne de nødvendige løsningene

Øystein Solevåg
Nyheter

Årim har fått beskjed fra dem som vanligvis mottar og frakter papir og plast til gjenvinning om at det er mottaksstopp.