På desse vegstrekka varslar UP offensiver

Ørsta – Festøy og Moa – Vestnes er blant strekningane UP vil ta føre seg i løpet av sommaren.

Grenser: Når fartsgrensa på staden er 70 km/t eller høgare, må du betale 10200 kroner og får tre prikker, dersom du køyrer mellom 31 til og med 35 km/t over fartsgrensa. 36 km/t eller meir over, betyr førerkortbeslag. På motorveg gjeld andre tal.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Utrykkingspolitiet (UP) varslar fleire store farts- og ruskontrollar over store delar av landet dei komande vekene.