Politiet søker etter antatt omkommet person etter skred

Politiet antar at mannen i 50-årene som ble tatt av skred i Jølster, er omkommet. De øvrige personene som ikke var gjort rede for, har nå blitt det.

Ras: En bil ble tatt av raset som gikk over fylkesvei 451 på sørsiden av Jølstravatnet.   Foto: HRS

Nyheter

Politioverbetjent Wenke Hope sier til TV 2 onsdag kveld at politiet har gjort rede for de ti personene de ikke hadde kontroll på.

– Det er bare én person vi har grunn til å tro at har omkommet, sier hun til NTB.

Flere vitner har fortalt at de så bilen mannen i 50-årene kjørte, bli tatt av raset og dratt ned i Jølstervannet.

Politiet jobber også med å få evakuert personer ut av skredområdene når E39 åpner igjen.

– Vi er usikre på hvor mange det gjelder. På et tidligere tidspunkt gjaldt det over hundre personer, men det er et synkende antall, sier Hope til NTB.

Personer som bor i området som ikke er direkte rammet av skred, kan vende tilbake til husene sine. Det er ikke trygt å vende tilbake for dem som bor på sørsiden av E39, ifølge Hope.
Samfunnssikkerhetsministeren: Det som skjer i Sogn og Fjordane, er dramatisk

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde (Frp) betegner den uavklarte rassituasjonen i Sogn og Fjordanene som dramatisk.