Lagmannsretten forkasta anke frå Øvrelid-søskena sin advokat

Avgjerda frå Sunnmøre tingrett vert ståande: Retten skal først vurdere om Øvrelid-søskena sine erstatningskrav mot kommunane Ulstein og Hareid er forelda.

Førebels nederlag: Mette Yvonne Larsen si anke vart forkasta av Frostating lagmannsrett den 27. juni.   Foto: Odin Jæger

Nyheter

Mette Yvonne Larsen anka Sunnmøre tingrett si avgjerd om å dele opp erstatningssaka.