50 millioner til bærekraftig bruk av hav

Erna Solberg hadde med seg nyheter om økte bevilgninger til regjeringens satsing på bærekraftig til bruk av hav. Men den beste nyheten for livet i havet var det Nils-Roar Hareide ved Runde miljøsenter som kom med. 

Plast-problematikken: - Plast i havet er en av de største truslene mot ambisjonen om at det er havet vi skal leve av i framtida, sier Erna Solberg.  Foto: Sofie Svanes Flem

Sil: Den er ikke stor, men sila er en av de viktigste matkildene til lundefulgen. I sommer har de invadert kysten vår. Kan det gi gode ringvirkninger for lundefugl og fisk på Sunnmøre?   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Erna Solberg er på sunnmørstokt, og med et busslass journalister fra Oslo på slep passet hun på å ha med seg gode nyheter til Runde miljøsenter. Nemlig 50 millioner kroner til ekstratiltak til miljøsatsingen på neste års budsjett.

"Prosjektene for bærekraft har blant annet fokus på marin forsøpling og utvikling av bærekraftig forvaltning av hav- og kystsonen. Vi styrker nå denne bistanden og vil foreslå en økning på 50 millioner kroner på neste års budsjett til bærekraftig bruk av hav", skriver Høyre i en pressemelding fredag kveld.

– Plast i havet har høy prioritet hos regjeringen på ulike nivåer. Plasten er en av de største truslene på vår satsing på at det er havet vi skal leve av i framtida, sier Erna Solberg.


No er valkampen i gang i Herøy-bastionen

Arnulf Goksøyr har vore ordførar sidan 2003. Arvtakaren får dermed store sko å fylle, men fekk god drahjelp av statsminister Erna Solberg. 


Samtidig kunne Nils-Roar Hareide ved Miljøsenteret melde om andre gode nyheter: En invasjon av en liten, men svært viktig art. Nemlig sil. Ikke sild, som den kan forveksles med i navnet.

– Det vi har opplevd i sommer, er som et lemenår i havet. Det er ingen fiskere her som husker noe lignende på 50–60 år. Det får effekt på hele økosystemet! Sier en ivrig Hareide.

Omvisning: Erna Solberg ser på utstillingen Plast i havet på Runde miljøsenter. Her med Nils-Roar Hareide, daglig leder.   Foto: Sofie Svanes Flem

– Vår forskning på sil er finansiert av miljødepartementet. Det vil vi fortsette med, poengterer han.

Og viser fram noen eksemplarer av krabaten, som er noe av det viktigste lundefuglen spiser.

– Det er et fantastisk fenomen, det vi ser i år. Plutselig har vi fått en invasjon. Det er en kjempestor økologisk hendelse, sier Hareide.

Allerede kan en se at årets lundefuglen har funnet mye mer mat, og at ungene vokser fortere enn tidligere år.

– Men effektene av dette vil vi se først etter hvert.