Ny drikkevannløsning

Kritisk til å ha kun en kilde

Norges Miljøvernforbund er sterkt kritisk til at Ålesund kommune vil benytte Brusdalsvatnet også som kilde til reservevann for fremtiden, i motsetning til hva mange andre kommuner gjør.

DRIKKEVATN: Sverre Magnus Havig er prosjektleder for alternativ vannforsyning i Ålesund kommune. FOTO: NILS HARALD ÅNSTAD  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Norske kommuner er pålagt nye krav om sikker vannforsyning til befolkningen, og Ålesund kommune er blant de som må investere flere hundre millioner i ny løsning for reservevann, i tilfelle en kritisk situasjon oppstår. Det kan for eksempel skyldes forurensning, tørke, svikt i renseanlegg eller infrastruktur.