Må sikre livet i elva

- Bekymringsfull vannstand i Spjelkavikelva

Ålesund kommune er kalt inn på teppet til NVE, etter flere meldinger om lav vannføring i Brusdalselva og Spjelkavikelva.

Vannstand: Svein Dalen og Bjørn Jørgensen i Brusdalsvassdragets Grunneierlag mener hele vassdraget ødelegges av uansvarlig lav vannstand. Her ved Vasstrandelva som før var beste gyteelva i Brusdalsvassdraget. I 2016 ba grunneierlaget Ålesund kommune søke konsesjon for nedtapping av vannet.   Foto: Mona Skjong

Nyheter

– Ved svært lav vannstand i Brusdalsvatnet blir Brusdalselva og Spjelkavikelva nærmest tørrlagt, noe som skjer i lengre tørkeperioder, med de konsekvenser det har for det akvatiske økosystemet i elva. I tillegg til føringer gitt i vannforskriften har NVE fått inn flere bekymringsmeldinger om tidvis svært lav vannføring nedstrøms Brusdalsvatnet, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i et brev til Ålesund kommune.