Lavere fart i Brusdalen for å sikre drikkevannet?

Kjør saktere for drikkevannet

Når det nå utarbeides en forvaltningsplan for Brusdalsvatnet for å sikre drikkevannskilden for framtida, kan tillatt hastighet du kjører gjennom Brusdalen bli redusert.

Brusdalsvegen/E136: Saktere fart og midtdeler for å hindre ulykker kan bli aktuelt for å sikre drikkevannskilden Brusdalsvatnet. Ulykker med tankbiler med kjemikalier kan gi uheldig virkning på drikkevannkilden.  Foto: Roger Engvik

Nyheter

Dette kommer fram av et notat fra et møte Mattilsynet har hatt med Ålesund kommunale vannverk. Her er en rekke forhold tatt opp. Type avløpsordninger langs Brusdalsvatnet og kontroll av disse, kartlegging og fjerning av forurensning på bunnen av vannet og i nedbørsfeltet, samt kartlegging av trafikkbildet på Brusdalsvegen/E136.