Bunker Oil på Hessa

Naboklage førte ikke frem

En nabo av Bunker Oil på Hessa klaget inn vedtak om å utvide Bunker Oils tankanlegg, men får ikke medhold av DSB. Nå går klagen til Justis-og beredskapsdepartementet.

Hessa: Bunker Oil as i Kleivane i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det er Advocator Advokatfirma as som på vegne av ene naboen til anlegget som har klaget inn Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB) sitt samtykke til å utvide tankanlegget. Naboens bolighus ligger bare 50-60 meter fra tankanlegget, som har utvidet anlegget med fire nye tanker. Totalkapasiteten på det ferdige anlegget er 29.700 kubikkmeter brannfarlig vare i kategori diesel og fyringsoljer. DSB mener blant annet at oppdaterte risikovurderinger styrker DSBs avgjørelse om at konsekvensen anlegget vil ha for omkringliggende boliger er akseptabel. Direktoratet opprettholder sitt tidligere vedtak, og oversender klagen til Justis-og beredskapsdepartementet som overordnet klageinstans.