Volda:

Skal selje lokal mat via internett

Volda Elektriske Mylne er startgrop for mat selt frå produsent til forbruker ved hjelp av digital plattform
Nyheter

På Volda Elektriske Mylne 9. august, vil dagleg leiar Elias Moe ønskje velkomen til det dei kallar BazPoint Volda.

«Målet er å etablere Bazpoint i hele Norge, til best for produsentene og konsumentene». står det i pressemeldinga frå Moe sjølv, og Tor Kristina Stevik, dagleg leiar i Creeact AS.

Men kva går det eigentleg ut på?

Kort fortalt at kundane skal kunne kjøpe produkt direkte frå produsenten.

Det nye er plattforma på internett, der kundane kan bestille og betale.

«Norge har høyere priser og mer begrenset utvalg i dagligvarehandelen, enn våre naboland. Den utfordrende konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet, har flere negative sider» står det i pressemeldinga.

«BazPoint Volda gjør lokalmat meget tilgjengelig ved at det kan handles fra mandag til lørdag fra kl. 9-17, samt at man på samme sted kan hente maten bestilt på bazeat.no».