Nye ferjekort:

Kan bli delvis løysing for organisasjonar på ferjer

Idrettslag og organisasjonar står utan ei enkel løysing etter at dei gamle ferjekorta gjekk ut. No kan det komme løysing for Autopass-korta, men ikkje for brikkene.

Vanskelegare: Etter utfasinga av verdikortet på ferjene, har ikkje lenger idrettslag og organisasjonar ein enkel måte å betale for fleire køyretøy med samme kortet på samme tur.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Då dei gamle ferjekorta gjekk ut 1. juli, og Autopass tok over betalingsordningane på ferjene, mista idrettslag og organisasjonar moglegheita for å betale for fleire køyretøy på same tur med eitt ferjekort.