Sve om trasevalg over Ørskogfjellet:

– Jeg ville ikke sendt det brevet

– Hadde det vært opp til meg ville jeg ikke sendt det brevet, sier Frps fylkesleder Frank Sve.

- Jeg vill ikke sendt det brevet, sier Frps fylkesleder Frank Sve. Her sammen med Jon Georg Dale og Sylvi Listhaug.  Foto: Geir H. Strand

Nyheter

Brevet det dreier seg om er det som gikk fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet der strekningen Ørskogfjellet til Vik ble utpekt som stamvegtrasé mellom Ålesund og Molde. En beslutning som ytterligere spikrer fast Møreaksen som trasévalg.