Nytt brev fra Samferdselsdepartementet

Spikrer Møreaksen som trasevalg

I et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 5. juni slår departementet fast at vegtraseen mellom Ålesund og Molde skal via Ørskogfjellet til Vik i Vestnes. Slik spikrer departementet Møreaksen som trasevalg.

5 juni i år sendte Samferdselsdepartementet et brev til Vegdirektoratet og slo fast at vegen mellom Ålesund og Molde skal gå fra Ørskogfjellet til Vik i Vestnes. Slik styrker samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) for at Møreaksen som trasevalg.   Foto: Cornelius Poppe

Nyheter

– Dette legger grunnlaget for vår videre planlegging av E39 mellom Ålesund og Molde, sier fungerende regionvegsjef, Kjetil Strand.