Ikke et stille øyeblikk for familien Sørnes i Ålesund:

Mener trafikkstøy gir hørselsskader

Støy er et folkehelseproblem. Familien Sørnes i Ålesund har fått føle det på kroppen.

Ble forverra: Da NMK2 ble bygd, forverra støyplagene seg dramatisk for Helle, Lise og Jan Erik Sørnes.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

– Trafikkstøy har vi hatt lenge, men det har vært til å leve med. De siste to åra har det imidlertid forandra seg dramatisk, forteller Jan Erik, Lise og Helle Sørnes. 22-åringen Helle har fått påvist hørselsskader som gjør at hun må bruke høreapparat. Det samme gjelder Lise. Jan Erik Sørnes har også fått påvist nedsatt hørsel, og alle tre har tinnitus-plager.