Sparebank 1 Søre Sunnmøre vil kapre kundar utanfor kjerneområdet

Det lokalt forankra namnet til trass: med sterk vekst er banken klar for å erobre nye markedsandeler.

Gode utsikter: – Vi er ein solid og godt rusta bank, seier administrerande direktør Stig Brautaset i Sparebank1 Søre Sunnmøre.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Sparebank 1 Søre Sunnmøre ser no på heile Sunnmøre, utflytta sunnmøringar i hovudstaden og Nordfjord, som ein naturleg privatmarknad.