Vannbehandlingsanlegg i Ålesund:

Vil betale 50 millioner ekstra for vannbehandlingsanlegg

Rådmannen i Ålesund er villig til å betale 50 millioner kroner ekstra for å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg i Brusdalsvegen 208 istedenfor på Rødset.

Alternativer: Tre alternative plasseringer til nytt vannbehandlingsanlegg: I Holsfjellet (rød ring til venstre), i Brusdalsvegen 208 hvor Dekklageret ligger, eller på Rødset (til høyre). Rådmannen anbefaler Brusdalsvegen 208 (midterste rød ring).  Foto: Mona Skjong

Nyheter

Bystyret sa i fjor nei til å bygge nytt anlegg i friområdet i Fremmerholen, og ville i stedet ha utredet et tomtealternativ på Rødset. Nå foreligger denne utredningen, som politikerne førstkommende tirsdag skal ta stilling til.