Farenivået senket til gult for Veslemannen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) senker farenivået til gult for fjellpartiet Veslemannen i Romsdal.

Farenivået senkes til gult for fjellpartiet Veslemannen i Romsdal. 

Nyheter

– Farenivået senkes på grunn av minkende bevegelser og fordi det har vært mindre steinsprangaktivitet. Det har samtidig ikke vært nedbør det siste døgnet, skriver NVE i sin morgenrapport.

Hastighetene er nå på 5–10 centimeter per døgn i øvre og midtre del og 1 – 2,5 centimeter per døgn i nedre del.

Undersøker med drone

Det skal flys med drone over Veslemannen torsdag for å fastsette endringer i volumet og utrasinger i fjellpartiet siden 2018.

Nivået ble hevet til rødt mandag kveld. Dette var basert på økte bevegelser, samt varsel om nedbør. Hastighetene i fjellpartiet var størst tirsdag.

– Da var det en kort periode hastigheter på rundt 400 millimeter per døgn i øvre del og rundt 100 millimeter per døgn i nedre del. Det gikk også flere mindre steinsprang i fjellpartiet, står det i rapporten.

Fra onsdag 14. august minket bevegelsene i både øvre og nedre del av fjellpartiet. Natt til torsdag registrerte Sivilforsvaret bare et enkelt steinsprang.

Evakuert for 15. gang

Som alltid ved rødt farenivå ble beboerne under fjellpartiet evakuert mandag. Dette var den 15. gangen.

Veslemannen er en relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Fjellpartiet har et volum på 120.000–180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen. Fjellet er 1.294 meter høyt og ligger på vestsiden av Romsdalen i Rauma kommune.

Det har blitt kontinuerlig overvåket siden 2009, først av Åknes/Tafjord Beredskap IKS, så av NVE fra 2015.

(©NTB)