Arvesak i Spjelkavik sokn

Nytt forsøk på enighet - eller anke

Spjelkavik sokneråd tapte rettsaken om ei testamentarisk gave til bygging av ny kirke i Hatlehol. Soknerådet vil nå prøve å komme til enighet med motparten, men vil anke dommen om dette ikke fører frem.

Løsning: Soknerådsleder Ketil Hjelset (bildet) er sammen med daglig leder Hans Roar Aas i Spjelkavik sokneråd blitt bedt om å prøve å komme frem til en løsning med motparten, uten en ny rettsrunde. Går det ikke, vil soknerådet anke dommen innen ankefristen 5.september. Arkivfoto  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Den tidligere dommen i Sunnmøre tingrett innebærer at soknet arver store verdier etter avdøde Oluf Henry Rabbevåg, som gikk bort i 2017, men at verdiene må deles med en av hans slektninger.