Spør en politiker:

– Vi må våge å ta de tøffe valgene

Innen 2030 skal Ålesund redusere utslippene med 60 prosent. Når vi skriver 2050, skal Ålesund være en nullutslippsby.

Klimavalg: - Klima og miljø er et globalt problem, men også lokalt kan man bidra. Blant annet med å redusere utslippene, sier MDGs ordførerkandidat, Jarle Hauge Steffenssen.   Foto: Nikolas Birkevold Farstad

Nyheter

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har hårete miljømål for Ålesund, og partiet krever at byen skal styres etter et klimabudsjett.

– Bystyret vedtok å innføre et slikt budsjett for to år siden, men vi mangler det fortsatt. Nå må det komme, sier MDGs ordførerkandidat, Jarle Hauge Steffenssen.

Spør en politiker – bruk dette skjemaet for å sende inn dine spørsmål:Lokalt og globalt

"Jeg er opptatt av miljø og klima, og vurderer å gi min stemme til MDG i Ålesund denne gangen., Men har det noen hensikt? Hva kan partiet gjøre lokalt med et globalt problem?"

Dette spørsmålet er sendt inn til vår tjeneste "Spør en politiker", og Steffenssen forsikrer at det er mye man kan ta tak i lokalt.

Mindre biltrafikk

– Men vi må våge å ta en del tøffe valg, slår Steffenssen fast.

Målet om å kutte 60 prosent av utslippene innen 2030 forutsetter null vekst og helst nedgang i biltrafikken.

– Dette er jo ingen kontroversiell målsetting., men vi ser jo på bompengedebatten at virkemidlene skaper debatt.

– For bompenger må til?

– Bypakken med en rekke gode tiltak for kollektivtrafikken og satsing på sykkel må på plass. Vi vil også ha Brosundtunnelen så raskt som mulig, og dette får vi ikke til uten bompenger.


Lurer du på hvem som står på valglistene i din kommune? Her finner du alle valglister fra 18 kommuner i nordvest - samt fylkestinget - samlet på ett sted:


Se alle valglistene for 2019:

Hvem skal få din stemme? Se valglistene her!

Ved valget stemmer du ikke bare på parti, men også på kandidatene. Vi har samlet nesten 4.000 navn fra 18 kommuner, fylkestinget og Møre bispedømme på ett sted, så du enkelt kan finne ut hvem som stiller til valg i din kommune.


Alternativ

– Men kollektivtransport er ikke et reelt alternativ for dem som bor utenfor Ålesund sentrum?

– Mange er nok mer eller mindre avhengige av bilen så lenge vi ikke har et fullgodt kollektivtilbud. Men vi mener at det kan lages til gode pendlerløsninger der bilen kan parkeres på Digerneset, Vatneeidet og Ellingsøya og så kollektivt videre inn til byen.

MDG tror heller ikke at førerløse kjøretøy er langt unna.

– Vi ser for oss at Ålesund både kan få førerløse biler og båter som kan være med på å redusere biltrafikken.

– Og bybanen har dere ikke lagt på is?

– Nei, vi har fortsatt en målsetting om å få bybane, forsikrer Jarle Hauge Steffenssen.

Innkjøp

Kommunen kan også bidra til å få ned utslippet ved å fase ut kjøretøy som gå på bensin og diesel, mener MDG.

– Kommunale innkjøp kan gjøres mer klimavennlige, og kommunale nybygg bør være pluss-hus med utstrakt bruk av tre.

Nye Ålesund blir en stor jordbrukskommune, og Miljøpartiet er opptatt av at dyrkajorda skal vernes.

– Men vi ønsker også småskala bylandbruk velkommen, og vil gjerne støtte prosjekter med parsellhager og dyrking av mat på arealer som ikke blir utnytta i dag.

Steffenssen understreker at det er helt nødvendig å styre etter et klimabudsjett med konkrete og forpliktende tiltak.

– Vi vedtok som sagt å innføre et slikt budsjett, men det ble sagt at vi må vente med å ta det i bruk til den nye kommunen er en realitet. Nå er vi snart der.