Støyplaget familie på Sørneset:

Kommuneoverlegen har ikke gjort støymålinger

Kommuneoverlegen har verken foretatt støymålinger hos familien Sørnes eller konkludert med at støyen ikke er helsefarlig.

Støyplaga: Familien Sørnes sier at støyen endra seg dramatisk ett at NMK II kom opp. Kommuneoverlegen er enig i at støyen må oppleves som svært belastende, og mener at området ikke er egna til boliger.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Det presiserer kommuneoverlegen i ei pressemelding etter at Sunnmørsposten skrev om familien Sørnes som har fått hørselsskader av trafikkstøy. I artikkelen ble det hevdet at kommuneoverlegen hadde foretatt støymålinger og konkludert med at nivået lå under det som er helseskadelig.