Lang liste med nye tilsette

Høgskulen i Volda har fått svært mange nye tilsette i haust, ifølgje nyheitsbrevet frå høgskulen.
Nyheter

På lista nedanfor står personar som har fått faste tilsettingar eller har blitt tilsette i årsengasjement/vikariat.