Valg 2019 - spør en politiker:

Ny kommune etter AaFK-metoden

«Jeg har sansen for mye av det Ålesundlista står for, men hvorfor skal jeg som bor på Sjøholt stemme på folk som bare bryr seg om byen?»

Ser helheten: Arne Aambakk skjønner at folk lurer på om Ålesundlista er for andre enn ålesundere. Han forsikrer at også de ser helheten i den nye kommunen.   Foto: Hilde Hovik

Nyheter

– Jeg skjønner at spørsmålet blir stilt, sier Arne Aambakk som har møtt regelmessig i bystyret denne perioden som vararepresentant for Ålesundlista. Nå stiller han til valg på nytt, og forsikrer at dette ikke er ei bygdeliste for Ålesund sentrum.

– Da hadde det vært helt uaktuelt for meg å stå på lista, forsikrer mannen som har mer erfaring enn de fleste i å få sentrum og distrikt til å føle samhold. AaFK er stikkordet, og vi skal la Aambakk komme tilbake til det etter hvert.

Spør en politiker:

Skatten du ikke blir kvitt - på ei stund

Innbyggerne i nye Ålesund kommune må belage seg på å betale eiendomsskatt ei god stund framover. De neste to årene skal brukes til å samordne reglene for innkreving.


By og land – mann mot mann?

Flere lesere har i spørsmålene sine til politikerne vært inne på forholdet mellom by og land, og hvordan det skal fungere når fem kommuner skal bli til én. Ord som «byskrekk» har vært brukt fra Ålesund, mens opptil flere fra nabokommunene har trukket fram det de hevder er den berømte «ålesundsarrogansen».

– Jo da, slike holdninger finnes sikkert fortsatt, men det hjalp at vi begynte å snakke med hverandre og ikke om hverandre, mener Dag Olav Tennfjord, Skodje-ordføreren fra Høyre som vil overta kontoret i rådhuset etter Eva Vinje Aurdal.

Hun har på sin side fått mye av æren for at klimaet mellom by og land har blitt et helt annet enn det til tider har vært. Både Vinje Aurdal og de andre representantene fellesnemnda for nye Ålesund har snakket mye om raushet. Såpass mye at blant annet Ålesundlistas ordførerkandidat Hans Kjetil Knutsen ved et par tilfeller har ment at det får være måte på alt.

– Å vise raushet betyr også at man kan få mye velvilje i retur. Det tror jeg vi skal få se i nye Ålesund, sier Tennfjord.

Han tror også at folk med noen år på baken er mer opptatt av identitet enn den yngre garde. Som ordfører i en kommune med mange innflyttere, tror han heller ikke at folk i Skodje vil føle at den nye kommunen gjør noe med identitet og tilhørighet.

Dialog: Dag Olav Tennfjord sier at mye var gjort da kommunene begynte å snakke med hverandre og ikke om hverandre.  Foto: Arkivfoto: Staale Wattø

Basis der du bor

Han forsikrer at fellesnemnda, som er «kommunestyret» for nye Ålesund, har brukt mye tid på å komme fram til løsninger som skal ivareta hele kommunen.

– Basistjenester som skoler, barnehager og sjukeheimer blir der de er i dag. Mer spesialiserte tjenester blir sentralisert, men vi skal legge opp til enkel saksbehandling på nettet og lave terskler for å få snakke med en saksbehandler.

Tennfjord er sikker på at kommunedelsutvalg med egne budsjett og utvida fullmakter vil bidra til at folk føler at de har nærhet til politikerne og de politiske prosessene.

Spør en politiker - bruk dette skjemaet for å sende inn dine spørsmål:Må se helheten

Ålesundlista har ikke hatt fast plass i det gode selskap i fellesnemnda, men Arne Aambakk forsikrer at de også ønsker sterke lokalmiljø.

– Folk skal selvsagt ikke få dårligere tjenester enn de har i dag – helst bedre. Nå er det en gang slik at tre fjerdedeler av innbyggerne i den nye kommunen bor i dagens Ålesund, men vi må evne å se helheten.

Så kan vi vende tilbake til AaFK – en litt snobbete byklubb som strengt tatt ikke var spesielt populære hos andre enn medlemmene. I 1999 starta vegen mot det som ble Sunnmøres stolthet og et samlingspunkt for hele distriktet. Ved roret sto styreleder Arne Aambakk.

– Er det noe lærdom å ta med seg fra fotballen og inn i kommunepolitikken?

– Både fra fotballen, og i andre fusjonsprosesser jeg har vært gjennom i mitt yrkesliv, har jeg lært at endringer tar tid. Vi må ikke være utålmodige, men lage en status om hvor vi vil og hvordan vi skal komme dit. Og så må det evalueres etter ei tid og eventuelt foretas kursendringer. Slik gjorde vi det i AaFK, og slik må vi sikkert jobbe i den nye kommunen også. Mange er utålmodige. De vil vite på krona hva de avgifter og gebyr blir i nye kommunen. Det vet vi selvsagt ikke nå Sånt må tilpasses etter hvert.

Og i likhet med Tennfjord, har Aambakk lært at det hjelper å snakke med hverandre.

– I AaFK reiste vi rundt i hele distriktet for å høre om vi kunne bidra med noe for klubbene rundt omkring. Vi var på tilbudssida slik den nye kommunen må være for sine innbyggere.

– Du sier at Ålesundlista ser hele kommunen under ett. Men hva hvis det spisser seg til og dere må ta valget om å bygge en ny skole på Vatne eller på Hessa?

– Da må vi selvsagt også se på helheten og hvor behovet er størst. Slik vi gjør i gamle Ålesund i dag.

– Ingen ting å hente for de største bypatriotene altså?

– Ikke hvis du med det mener at vi kommer til å særbehandle gamle Ålesund. Vi vil ha byutvikling og bygdeutvikling og gode rammevilkår for næringslivet i hele kommunen, understreker Arne Aambakk.

Jugend-Sp

– Vi har et eget punkt i programmet som handler om jugendbyen, så det er ingen grunn til å bekymre seg over Senterpartiets omsorg for Ålesund sentrum.

Kirsti Dale er erkeålesunderen som har inntatt andreplassen på lista til partiet som av mange først og fremst oppfattes som talerør for distriktene. Men Dale forsikrer at både sentrum og distriktene vil få like stor oppmerksomhet fra Senterpartiet i Ålesund.

Også for byen: Kirsti Dale vil inn i bystyret for Senterpartiet. Partiet har et eget punkt i programmet som handler om jugendbyen.   Foto: Torgeir Rørvik

– Vi vil ha bedre tilkomst til Fjellstua og Aksla – gjerne også heis. Vi vil bygge idrettshall i Osane, vannbehandlingsanlegg inne i Holsfjellet og Brosundtunnelen. Og i et eget punkt i programmet peker vi på hva som må til for å bevare den unike jugendbyen.

Og her går partiet detaljert til verks og forlanger saltak og skifer på nybygg, brostein i gatene og grønne lunger. Partiet mener også at det må ansettes byantikvar og at Jugendstilsenteret må være høringsinstans i saker som handler om jugendstil.

– Det virker som andrekandidat Dale har hatt mer enn en finger med i spillet her?

– Dette er selvsagt blant mine hjertesaker, men hele partiet står bak programmet.

– Noen hevder at den nye kommunen vil ta fra dem identiteten – enten de nå bor i gamle Ålesund eller i de fire andre kommunene?

– Jeg tror de vil få en sterkere identitet. Folk vil fortsatt være opptatt av sine egne nærmiljø og det de driver med der. Men i tillegg blir de ålesundere – noe sikkert mange vil være stolte av, tror Kirsti Dale.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Nyheter