SV vil satse på båttrafikken:

Vil ha hyppigare og billegare båtturar, pluss to nye anløp

Dersom SV får det som dei vil kan det bli store endringar på båtruta mellom Langevåg og Ålesund.

SATSAR PÅ BÅT: Sosialistisk Venstreparti vil ha billegare båt mellom Ålesund og Langevåg, i tillegg til fleire avgangar og fleire anløp. Frå venstre: Michelle Busæt (toppkandidat Sula SV), Olav Hoff (leiar Sula SV), Ann-Mari Skarbø (andrekandidat Ålesund SV), Anders Lindbeck (førstekandidat Ålesund SV), Torgeir Knag Fylkesnes (nestleiar SV) og Yvonne Wold (førstekandidat Møre og Romsdal SV).  Foto: Einar Orten Trovåg

Nyheter

Ikkje berre vil SV har fleire avgangar og billegare billettar.