< Kvalsvik Kjøkken er konkurs. - smp.no/nyheter – Nyheter fra Ålesund, Sunnmøre og Nordvestlandet.

Kvalsvik Kjøkken er konkurs

Hareid-bedrifta Kvalsvik Kjøkken AS er konkurs. Siste offentlege rekneskap, frå 2017, viser eit underskot på 573.000 kroner.

SKIFTESAMLING: Det blir skiftesamling i Sunnmøre tingrett 14. oktober. (Illustrasjonsbilete)  Foto: Stig Vågnes

Nyheter

– Eg held no på å setje meg inn i papira. Difor kan eg ikkje kommentere konkursen enno, seier advokat Linda Brevik.