E39 i Sula:

Skummel påkjøring fra Sjukeneset

En bilist ber Statens vegvesen ta affære, før det skjer en alvorlig ulykke.

Skummelt: En bilist har kontaktet Statens vegvesen der han ber om sikt-tiltak langs E39 i krysset fra Sjukenesstranda/Veibuststranda på Sula-sida av Vegsundbrua.   Foto: Mona Skjong

Nyheter

Å sitte stille i bilen og prøve å «time» et innsmett på E39, mellom bilene som tidvis er skjult bak vegetasjon, brakker og skilt, som kommer susende i 70 fra Vegsundbroa, og samtidig sjekke trafikken motsatt veg, og eventuelle kryssende biler som skal ta av til Sjukeneset/Veibuststranda, kan være en prøvelse.