Minst konfliktfylt, dyrest eller billigst?

Tomtevalg tirsdag

Ingen naboer har hittil protestert mot en eventuell bygging av et vannbehandlingsanlegg på ei industritomt i Brusdalsvegen 208. Naboene på Rødset vil ikke ha et anlegg i sitt nærmiljø. Rundt 75 kroner skiller de to løsningene for den enkelte vannabonnent.

Tomtevalg: Tre alternative plasseringer til nytt vannbehandlingsanlegg: I Holsfjellet (rød ring til venstre), i Brusdalsvegen 208 hvor Dekklageret ligger, eller på Rødset (til høyre). Rådmannen anbefaler Brusdalsvegen 208 (midterste rød ring).  Foto: Mona Skjong

Nyheter

Beboerne i Fremmerholen ville ikke ha et anlegg der, men heller ikke naboene på Rødset vil ha et stort vannbehandlingsanlegg opp mot sine hager. Det har beboere på Rødset fortalt i Sunnmørsposten tidligere, og nå har enkelte sagt ifra igjen, etter at flere politikere i Sunnmørsposten har tilkjennegjort at de vil gå imot rådmannens forslag om å kjøpe ei industritomt i Brusdalsvegen 208 og bygge anlegget der. Dette alternativet er omtrent 50 mill. kr dyrere enn å bygge anlegget på Rødset, noe som gjør at flere politikere sier de tirsdag vil stemme for Rødset.