– Du snakka om vasskraft, kva med vindkraft?

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum fekk mange brennaktuelle spørsmål frå publikum, på Ivar Aasen-tunet.

Retorikar: Vedum vert marknadsført av partifeller som «Norges kanskje blidaste politikar». Med ein miks av humor og alvor, hadde han forsamlinga i si hule hand. Han slapp heldigvis ikkje unna gode spørsmål.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Nyheter

Det var ideologen Trygve Slagsvold Vedum, meir enn valkamp-Vedum, som talte i den fullsette salen tysdag kveld.