Formannskapet i Ålesund:

Klarsignal for elsykkelbibliotek

Forslaget om å starte opp med utlån av elsykkel i Ålesund fikk klarsignal i formannskapet.

Biblioteksjef Mette Aaram Ringstad og kommuneplanlegger Liv Kjersti Finholt.  Foto: Line Helgesen

Nyheter

I fjor vedtok bystyret å sette av 500.000 kroner til en tilskuddsordning for kjøp av elsykler.